Log Masuk atau Daftar untuk membuat penyerahan artikel.

Senarai Semak Penyediaan Serahan Artikel

Sebagai sebahagian daripada proses penyerahan artikel, penulis dikehendaki menyemak pematuhan penyerahan artikel mereka dengan semua perkara berikut, dan penyerahan artikel boleh dikembalikan kepada pengarang yang tidak mematuhi garis panduan ini.
  • Makalah tidak pernah diterbitkan, dan tidak dalam pertimbangan jurnal lain (atau penerangan telah dinyatakan dalam bahagian komen kepada editor).
  • Format Fail serahan makalah ialah OpenOffice, Microsoft Word, RTF, atau WordPerfect.
  • URLs telah disediakan sebagai rujukan pada bahagian yang memerlukannya.
  • Teks ditaip langkau sebaris menggunakan fon bersaiz 12-poin, penggunaan italic lebih diutamakan daripada garis di bawah kecuali alamat URL; dan semua ilustrasi, rajah, jadual digalakkan ditempatkan dalam teks pada bahagian yang berkenaan berbanding dengan meletakkannya pada akhir teks.
  • Teks mematuhi gaya penerbitan dan bibliografi yang ditetapkan dalam Garis Panduan Penulis.
  • Jika makalah dihantar kepada bahagian pewasitan jurnal, arahan pada bahagian kepatuhan Penilaian Tanpa Nama dipatuhi.

Garis Panduan Penulis

Sila baca Garis Panduan Penulis di sini untuk butiran lanjut.