Penilaian Setara

Jurnal Bahasa merupakan jurnal yang mengikuti proses penilaian sulit berganda (double blind peer reviewed ). Proses penyuntingan mengikut prosedur yang seragam adalah seperti yang berikut:

 1. Undangan menulis makalah
 2. Penyerahan makalah dalam talian
 3. Penilaian awal
 4. Penilaian oleh pakar bidang
 5. Penyerahan semula makalah yang sudah dibaiki (jika perlu)
 6. Penyuntingan dan pemprosesan selanjutnya
 7. Penilaian untuk diterbitkan

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Proses Penilaian

Proses penilaian antara 1-4 bulan. Proses penilaian melibatkan yang berikut:

 • Semakan dari segi format dan kandungan (mengikut skop)
 • Penilaian rahsia (double blind review)
 • Penyemakan penulis/jika perlu
 • Keputusan editorial

_____________________________________________________________________________________________________________________________________