PENGURUSAN TERTINGGI

Pengurusan Tertinggi Dewan Bahasa dan Pustaka

Ketua Pengarah
Dr. Hazami Jahari

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
Haji Md Johari Hasan

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Encik Zulfa Hamzah

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Pengarah Penerbitan
Puan Fauzilahyatun Mustafa

(Dewan Bahasa dan Pustaka)